Tingimused

§ 1 Kehtivus ettevõtjate suhtes ja mõistete määratlemine

(1) Järgnevad üldtingimused kehtivad kõigi meie ja tarbija vaheliste tellimuste ajal kehtinud versioonis toimuvate tarnete vahel.

Tarbija on iga füüsiline isik, kes sõlmib seadusliku tehingu eesmärkidel, mida ei saa suuresti seostada nende ärilise või iseseisva kutsetegevusega (BGB § 13).

 

§ 2 Lepingu vormistamine, lepingu teksti säilitamine

(1) Meie veebipoe kaudu tehtavatele tellimustele kehtivad järgmised lepingu sõlmimist käsitlevad määrused https://globalmotoparts.com/

(2) Kui lepingu sõlmimiseks satub

 

Global MotoParts OÜ
Glauer Chaussee 19
Kauba vastuvõtuvärav C
14959 Trebbin

Registreerimiskohus:
Potsdami ringkonnakohus, HRB 36178

CEO:
Paul Daniel Reimann
Niklas Ricardo Priddat

 

umbes.

(3) Kaupade esitlemine meie internetikomplektist ei kujuta endast meie käsutuses olevat õiguslikult siduvat lepingupakkumist, vaid on tarbijale vaid mittesiduv taotlus kaupade tellimiseks. Soovitud toote tellimisel teeb tarbija tarbijatele siduva pakkumise ostulepingu sõlmimiseks.

(4) Kui tellimus on kätte saadud meie internetikaupluses, kohaldatakse järgmisi eeskirju: Tarbija avaldab siduvat lepingupakkumist, viies edukalt läbi meie Internetipoodis sätestatud tellimismenetluse.

Tellimus tehakse järgmistes etappides:

1) Soovitud kaupade valik
2) Kinnitage, klõpsates nuppu "Lisa ostukorvi"
3) Kontrollige ostukorvi üksikasju
4) nupu "kontrollimiseks" aktiveerimine
5) Pärast registreerimist veebipoes registreerimine ja registreerimisandmete (e-posti aadress ja parool) sisestamine.
6) saatmismeetodi valik
7) Makseviisi valimine
8) Kontrollige või parandage vastavaid sisestatud andmeid.
9) Tellimuse saatmise sidumine, klõpsates nuppu "telli koos kuludega" või "osta"

Enne tellimuse siduvat saatmist võib tarbija pöörduda Interneti-lehe juurde tagasi, vajutades tema poolt kasutatavas Interneti-brauseris sisalduvat "tagasi" nuppu pärast oma andmete kontrollimist, kus kliendi andmed salvestatakse ja parandavad sisestusvigu ja / või Tellimuse tühistamiseks sulgege Interneti-brauser. Kinnitame tellimuse kättesaamise kohe automaatselt genereeritud e-posti teel ("tellimuse kinnitus"). Sellega võtame teie pakkumise vastu.

(5) Lepingute teksti salvestamine tellimuste jaoks meie veebipoe kaudu: Salvestame lepingu teksti ja saadame teile tellimuse andmed ja meie tingimused e-postiga. Samuti saate tingimusi ja tingimusi igal ajal lugeda https://globalmotoparts.com/policies/terms-of-service vaata. Varasemaid tellimusi saate vaadata meie kliendipiirkonnas jaotises "Logi sisse kontole" -> "Minu tellimused".

 

§ 3 hinnad, saatmiskulud, maksmine, maksetähtpäev

(1) Esitatud hinnad sisaldavad käibemaksu ja muid hinnakomponente. Lisanduvad ka saatekulud.

(2) Tarbijal on võimalus tasuda ettemaksu, PayPali, krediitkaardiga (Visa, Mastercard, American Express).

(3) Kui tarbija on valinud makse ette, kohustub ta tasuma ostuhinna kohe pärast lepingu sõlmimist.

 

§ 4 kohaletoimetamine

(1) Kui tootekirjelduses ei ole öeldud teisiti, on kõik meie pakutavad tooted koheseks saatmiseks valmis. Tarne toimub hiljemalt 5 tööpäeva jooksul. Ettemakse korral algab tarneperiood järgmisel päeval pärast maksekorralduse saatmist ülekande eest vastutavale pangale ja kõigi muude makseviiside puhul päeval pärast lepingu sõlmimist. Kui periood lõpeb kättetoimetamise koha laupäeval, pühapäeval või riigipühal, lõpeb periood järgmisel tööpäeval.

(2) Müüdud eseme juhusliku kadumise ja juhusliku riknemise oht läheb kauba ostjale üle andmisel ka ostjale.

 

§ 5 omandiõiguse säilitamine

Ostame kaupade omandi kuni ostuhinna täieliku tasumiseni.

 

§ 6 Kliendi kui tarbija taganemisõigus:

Tarbijatel on õigus taganemisõigusele järgmistel tingimustel, kusjuures tarbijaks on iga füüsiline isik, kes sõlmib juriidilise tehingu eesmärkidel, mis ei ole valdavalt ärilised ega füüsilisest isikust ettevõtjad:

 

(1) Tühistamiseeskirjad

Sul on õigus taganeda neljateistkümne päeva jooksul ilma põhjust seda lepingut.

Tühistamisaeg on neliteist päeva alates päevast, mil teie või teie poolt nimetatud kolmas isik, kes ei ole vedaja, võtsid kauba valdusesse.

Oma taganemisõiguse kasutamiseks peate meid teavitama oma otsusest lepingust taganeda selge avaldusega (nt posti, faksi, telefoni või e-posti teel saadetud kirjaga). Selleks saate kasutada lisatud tühistamisvormi näidist, kuid see ei ole kohustuslik. 

ühendust: 

Global MotoParts OÜ
Glauer Chaussee 19
Kauba vastuvõtuvärav C
14959 Trebbin

Telefon: 0049 (0) 33731 289 036 XNUMX

E-post: support@globalmotoparts.com 

 

(2) Tühistamise tagajärjed

Wenn Sie diesen Vertrag broadrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferhtententenstenstedt von von Ihnen und the von von Ihnen). haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieges Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Võime keelduda tagasimaksmisest, kuni oleme kauba kätte saanud või kuni olete esitanud tõendi selle kohta, et olete kauba tagastanud, olenevalt sellest, kumb on varasem.

Te peate tagastama kauba kohe ja igal juhul mitte hiljem kui neljateistkümne päeva jooksul alates kuupäevast, mil Te sellest lepingu tühistamisest teavitate. Tähtaeg on täidetud, kui saadate kauba enne neljateistkümne päeva möödumist.

Te kannate kohe kauba tagastamise kulud.

End tühistamise

 (3) taganemisvorm

Mudel taganemise vorm

(Kui soovite lepingust taganeda, siis täitke see vorm ja saata see tagasi.)

Peal :

Global MotoParts OÜ
Glauer Chaussee 19
Kauba vastuvõtuvärav C
14959 Trebbin

E-post: support@globalmotoparts.com 

Mina / meie (*) tühistan käesolevaga minu / meie (*) sõlmitud lepingu järgmiste kaupade ostmiseks (*) / järgmise teenuse osutamiseks (*)

_____________________________________________________

Tellitud (*) / saadud (*)

__________________

Tarbija (te) nimi

_____________________________________________________

Tarbija (te) aadress

_____________________________________________________

Tarbija (te) allkiri (ainult siis, kui see on paberil märgitud)

__________________

kuupäev

__________________

(*) Mittevajalik maha tõmmata.

  

§ 7 garantii

(1) Kehtivad kohustuslikud garantiieeskirjad. Kasutatud varuosadele saate seadusega 1-aastase garantii. Uutele varuosadele saate 2-aastase seadusliku garantii.

(2) Kasutatud sõidukiosadele antakse garantii ainult juhul, kui need on professionaalselt paigaldatud volitatud töökojas või samaväärse kvalifikatsiooniga töökojas. 

(3) Sõiduki varuosade tavapärasele kulumisele ei saa anda garantiid, kuna need halvenevad asjade olemuse tõttu.

 

§ 8 lepinguline keel

Kuna lepinguline keel on saksa keel eranditult saadaval.